Władze


Skład Zarząd Koła :

Brzustowski  Bernard - prezes
Skowroński Marian - v-ce prezes d/s sportu
Świętochowski Stanisław - v-ce prezes d/s gospodarczych
Kaczmarek Piotr - sekretarz
Jankowski Rafał - skarbnik
Maciejczak Kazimierz - gospodarz
Łapiński Szymon - kronikarz
Skrobacki Stanisław - członek
Kaczmarek Mateusz - członek
Łapiński Andrzej - członek

Skład Komisji Rewizyjnej :
Wojtysiak Janusz - przewodniczący
Kołodziej Mariusz- zastępca przewodniczącego
Łuczak Bogusław - sekretarz
Pająk Mateusz- członek
Kaczmarek Paweł - członek


Skład Sądu Koleżeńskiego:
Maciejczak Henryk - przewodniczący
Kaczmarek Tomasz - zastępca przewodniczącego
Lewandowski Waldemar - członek