O nas


                                           Koło PZW nr 105 przy Soda Polska CIECH

     Koło PZW nr 105 zostało założone w 1950 roku z inicjatywy Edmunda Dybicza, Andrzeja Gawrońskiego, Stanisława Goralewskiego, Edmunda Jańczaka, Szczepana Łapińskiego, Jana Michalaka, Kazimierza Szepieli i Kazimierza Ziętarskiego. Pierwszym prezesem Koła, liczącego na początku 220 członków, był Jan Michalak.  Po nim kolejno tę funkcje pełnili : Szczepan Łapiński, Edmund Jańczak, Andrzej Gawroński, ponownie Edmund Jańczak oraz Jerzy Tyklewicz. Obecnie prezesem jest Bernard Brzustowski.

     Koło dziś dysponuje Klubem Wędkarza mieszczącym się budynku przy zbiegu ulic Poznańskiej i Fabrycznej,oraz dwiema stanicami wędkarskimi w Złotowie i w Połajewie. Każdego roku członkowie Koła, w czynie społecznym, wykonują w Klubie Wędkarza i obu stanicach niezbędne prace remontowe.

    Jednym z podstawowych elementów od początku działalności Koła  jest organizacja wypoczynku nad wodą i nie tylko. Koło organizuje więc wiele ciekawych imprez. W niektórych , obok wędkarzy, uczestniczą również ich rodziny. Do największych takich imprez zaliczyć trzeba - odbywający się co roku  w ramach zakładowych obchodów Dnia Chemika  - drużynowy konkurs  o Puchar Prezesa Zakładu. W międzyczasie gdy wędkarze dzielnie walczą w zawodach, rodziny biorą udział w zorganizowanych konkursach, mogą poczęstować się ciepłym daniem i  miło spędzić czas nad wodą. Rozgrywanych jest także wiele innych zawodów.

                                                            Stanica w Złotowie

     Stanica w Złotowie nad Gopłem została zorganizowana przez naszych wędkarzy na przełomie lat 1955 - 56. Wybudowano tam przystań wodną i szałas. W latach siedemdziesiątych członkowie naszego koła wykonali w Złotowie dalsze prace, m.in. ogrodzenie stanicy.

                                                           Stanica w Połajewie

     Pomysłodawcą utworzenia w Połajewie zakładowego ośrodka wczasowego , w tym stanicy wędkarskiej, był u progu lat siedemdziesiątych ówczesny prezes Koła Edmund Jańczak. Pomocy w urzeczywistnieniu tego zamierzenia udzielili mu : kierownictwo zakładu, ówczesny przewodniczący Rady zakładowej Związku Zawodowego Chemików Włodzimierz Linka, oraz wędkarze : Stanisław Sieracki, Leonard Jankowski i Alojzy Witkowski. W 1972 stanęły w Połajewie trzy domki campingowe, w 1974 postawiono trzy dalsze. W 1986 roku członkowie Koła postanowili wznieść na terenie stanicy pawilon. Szczegółowe plany nowego obiektu przygotował ówczesny wiceprezes Koła Jerzy Klejnowski. On też kierował - wykonującymi roboty - grupami wędkarz. Pawilon wzniesiono w bardzo krótkim czasie - od jesieni 1986 do wiosny1987roku. W 1989 roku członkowie Koła wybudowali w Połajewie pomost  oraz pomieszczenie dla kuchni gazowej i magazyn na łodzie.

                                                                Klub Wędkarza

     Klub Wędkarza powstał w 1971 roku w wyniku dokonanej przez członków Koła adaptacji jednego z przeznaczonych do rozbiórki budynków. W klubie zlokalizowano : świetlicę, warsztat, magazyny i toalety.