Składki


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE PZW - 2015r

L.p.

Rodzaj składki

Wartość

składki (zł.)

1.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Pełna

75,-

Ulgowa 50 %

37,-

1. Młodzieżowa szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3. Mężczyźni po ukończeniu 65 lat,

4. Kobiety po ukończeniu 60 lat

Ulgowa 75 %

18,-

1. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

2. Członkowie uczestnicy do lat 16

2.

WPISOWE

1. Członka zwyczajnego PZW

25,-

2. Członka uczestnika PZW

12,-

3.

LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA

 

5,-

4.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

1. normalna

30,-

2. młodzieżowa */

bezpłatnie

 

Uwaga:

*/ Dotyczy dzieci, młodzieży i studentów uczących się w wieku do 26 lat, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
SKŁADKI OKRĘGOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2015r

Lp.

SKŁADKI ROCZNE I OKRESOWE OKRĘGOWE

WARTOŚĆ

SKŁADKI

(zł.)

1.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE I GÓRSKIE

 

1.1

Roczna - pełna

245 zł

1.2

Roczna - ulgowa

185 zł

1.3

Roczna – młodzieżowa/członka uczestnika

35 zł

2.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE

 

 

2.1

Roczna - pełna

185 zł

2.2

Roczna - ulgowa

145 zł

3.

ROCZNA NA WODY OGÓLNIE DOSTĘPNE NIZINNE

„JEDNO JEZIORO” wg wykazu

 

3.1

Roczna - pełna

160 zł

3.2

Roczna - ulgowa

100 zł

 

 1. Do ulgi w składkach rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód określonych wartościowo są uprawnieni:

    - członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania
    - członkowie po ukończeniu 65 lat bez względu na wysokość swoich dochodów
    - kobiety po ukończeniu 55 roku życia


2. Składka okręgowa roczne młodzieżowa/członka uczestnika:
    - młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
    - składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich i nizinnych) wszystkimi dozwolonymi metodami wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju.


3. „JEDNO JEZIORO” należy rozumieć jako pojedyncze jezioro lub grupę jezior wg wykazu, z wyłączeniem rzek górskich i nizinnych, kanałów, cieków między jeziorami oraz zbiorników zaporowych.


4. W składkach okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg.


5. Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanych strażników Społecznej Straży Rybackiej, Honorowego Członka PZW, Honorowego Prezesa Koła PZW oraz osób odznaczonych „złotą odznaką z wieńcami” PZW - 2zł.


6. Składka za szczególny wkład w rozwój wędkarstwa dla członka Okręgu Bydgoskiego 30zł.